Onze werkwijze,

Om gedegen antwoord te geven op uw vraag is het voor ons belangrijk te weten wie u bent en wat de achtergrond is van uw vraag. Naarmate uw vraag uitgebreider van aard is nemen wij meer tijd om u te leren kennen. Een kennismakingsgesprek bij u thuis waarbij u ons informeert over uw gezinssituatie, vermogens- en inkomenspositie vormt dan de start van het advies. Aan dit kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Het is een investering van u en ons in een mogelijk lange adviesrelatie.

 

Mocht het gesprek u en ons bevallen, vragen we opvolgend diverse documenten op die ons meer inzicht geven in de juridische, fiscale en financiële achtergrond van u en uw gezin. Alleen vanuit een totaalbeeld zijn wij in staat u gedegen te adviseren. U ontvangt van ons tevens een opdrachtbevestiging waarin heel helder is vastgelegd wat uw adviesvraag inhoudt en welke afspraken, ook financieel we met elkaar hebben gemaakt.

Heeft u een heel specifieke vraag? Bijvoorbeeld over overdracht van vermogen met een internationaal aspect of de opmaak van een op uw specifieke situatie afgestemd testament. Wij zijn veelal in staat om al direct in het eerste gesprek antwoord te geven op (een deel) van uw vraag. Heel concreet en gericht gaan we in op uw vraag. Wij vinden het dan ook passend om hiervoor kosten bij u in rekening te brengen. De kosten worden u bij aanvang van het gesprek  verteld.

 

Onze werkwijze is telkenmale identiek. De start van het adviestraject verschilt afhankelijk van uw vraagstelling.

Janus Estate Planning

Dichtbij - Betrouwbaar - Professioneel

Bezoekadres

Beukenlaan 137

5616 VD Eindhoven

Nederland

T: +31 40 760 1660

E: info@janusestateplanning.nl

Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

JanusEstatePlanning_logo_wit-01.png