Internationale vermogensoverdracht

Bij de overdracht van vermogen binnen Nederland is kennis van wet- en regelgeving een absolute vereiste. U wilt er immers zeker van zijn dat de overdracht geschiedt conform uw wensen, maar ook in lijn met de regels. Janus Estate Planning zorgt daarvoor.

 

Bij internationale vermogensoverdracht weegt het belang van kennis nog zwaarder. Stel, u hebt een bedrijf of onroerend goed in het buitenland. Of: een van de betrokkenen heeft een buitenlandse nationaliteit. Dan volstaat enkel kennis van het Nederlandse recht niet meer.

 

Ieder land heeft zijn eigen juridisch kader en fiscale regels. Met sommige landen heeft Nederland een belastingverdrag, met andere niet. Daarnaast heeft u mogelijk specifieke wensen. Hoe verhouden die zich tot de juridische en fiscale mogelijkheden?

 

Het is vaak een heel gepuzzel om internationale vermogensoverdracht fiscaal en juridisch correct én in lijn met uw wensen te laten geschieden. Onze relaties hebben vaak geen tijd om zich hierin te verdiepen. Ze willen een goed advies, waarbij alle zaken die van belang zijn zorgvuldig zijn gewogen. Een advies waar ze blind op kunnen vertrouwen.

 

Janus Estate Planning zorgt ervoor. Wij begeleiden families bij de overdracht van vermogen naar een volgende generatie, op een manier die bij hen past. Het vermogen belandt op de juiste plek en is beschermd tegen onverwachte en/of ongewenste gebeurtenissen. Een veilig idee.

Navigeer naar:

Janus Estate Planning

Dichtbij - Betrouwbaar - Professioneel

Bezoekadres

Beukenlaan 137

5616 VD Eindhoven

Nederland

T: +31 40 760 1660

E: info@janusestateplanning.nl

Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

JanusEstatePlanning_logo_wit-01.png